CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Các sản phẩm mũ bảo hiểm Andes được bảo hành chính hãng tại hệ thống showroom Mũ bảo hiểm Andes.

Các chi tiết được bảo hành: 

1. Ốc 

2. Khóa

3. Lỗ thông gió 

4. Lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất